DMYCHADLA
 
      
      Dmychadla se používají k výrobě bezolejového stlačeného vzduchu. Uplatnění  nacházejí
  tam,  kde je  zapotřebí přepravit  velký objem vzduchu při poměrně nízkém přetlaku  ( cca do
  1000 mbar). V obráceném napojení na potrubní rozvod lze dmychadla použít také pro výrobu
  vakua.  Díky  své  jednoduchosti,  vysoké  spolehlivosti  a  životnosti,  dále  pak  schopnosti 
  přepravovat bezolejový vzduch nacházejí rozsáhlé použití, a to zejména v těchto oblastech :
 
      -  pneumatická doprava a čeření sypkých a zrnitých materiálů (mouka, cukr, obilniny, 
         sklad, krmiva, cement, plasty, ….. )
      -  vodní hospodářství – provzdušňování nádrží čistíren odpadních vod, zpětné čištění
         vodních filtrů ( úprava pitné vody ve vodárnách, plavecké bazény )
      -  čištění filtrů v mlýnech
      -  technologické využití:
                     - papírenský průmysl
                     - sklářský průmysl
                     - farmaceutická výroba
                     - energetika
                     - vakuová technika
 
  
    Nabízíme tyto typy dmychadel:
   
      -  Rotační dmychadla systému ROOTS od firmy DRESSER, Anglie
          přetlak 69 – 1370 mbar, množství dodávaného vzduchu do 67 960 m3/hod, 
          max. podtlak 940 mbar
                              Princip rotačního dmychadla    
                              Příklady použití    
     
       
       - malá rotační dmychadla 
            
  
 
         
     
         - velká rotační dmychadla 
              
 
 
            
- dmychadla třízubová   
     
   
 
 
         
       
       - kompaktní dmychadlové agregáty s protihlukovým
         krytem 
           
     
 
    
      -  Radiální odstředivá dmychadla, radiální ventilátory, vysokotlaké
         ventilátory od firmy ELEKTROR, Německo
          přetlak/podtlak do 400 mbar max.
 
 
 
                                            
 
   

    
vyhledávání
  

anketa
Anketa
 Uvažujete o využití námi nabízeného zařízení ?
 Ano
 45,12%
 45,12 %
 Ne
 54,88%
 54,88 %
 Celkem hlasovalo: 1538